کشور – روستا بوشهر موزیک سراسری برنامه

کشور – روستا: بوشهر موزیک سراسری برنامه برنامه های رادیویی جدول پخش اردیبهشت ماه

مانکن‌هایی که به خط مقدم جنگ‌ رفتند

در گزارش زیر تصاویری از مانکن هایی را مشاهده می کنید که سربازان در خط مقدم جنگ ها از آن ها جهت تعیین موقعیت نیروهای برابر و فریب دادن دشمن استفاده کرد..

ادامه مطلب