کشور – روستا بوشهر موزیک سراسری برنامه

کشور – روستا: بوشهر موزیک سراسری برنامه برنامه های رادیویی جدول پخش اردیبهشت ماه

گت بلاگز عکس خبری مانکن‌هایی که به خط مقدم جنگ‌ رفتند

در گزارش زیر تصاویری از مانکن هایی را مشاهده می کنید که سربازان در خط مقدم جنگ ها از آن ها جهت تعیین موقعیت نیروهای برابر و فریب دادن دشمن استفاده کرده اند. ای

مانکن‌هایی که به خط مقدم جنگ‌ رفتند

مانکن هایی که به خط مقدم جنگ رفتند

عبارات مهم : تصویر

در گزارش زیر تصاویری از مانکن هایی را مشاهده می کنید که سربازان در خط مقدم جنگ ها از آن ها جهت تعیین موقعیت نیروهای برابر و فریب دادن دشمن استفاده کرده اند. این تصویرهای مربوط به جنگ هایی است که در سال های اخیر در موصل عراق، حلب و دمشق سوریه و همچنین کشور لیبی روی داده است.

مانکن‌هایی که به خط مقدم جنگ‌ رفتند

در گزارش زیر تصاویری از مانکن هایی را مشاهده می کنید که سربازان در خط مقدم جنگ ها از آن ها جهت تعیین موقعیت نیروهای برابر و فریب دادن دشمن استفاده کرده اند. ای

مانکن‌هایی که به خط مقدم جنگ‌ رفتند

در گزارش زیر تصاویری از مانکن هایی را مشاهده می کنید که سربازان در خط مقدم جنگ ها از آن ها جهت تعیین موقعیت نیروهای برابر و فریب دادن دشمن استفاده کرده اند. ای

مانکن‌هایی که به خط مقدم جنگ‌ رفتند

تصویر خبری – خبر انلاین

واژه های کلیدی: تصویر | سوریه | مانکن | استفاده | عکس خبری

مانکن‌هایی که به خط مقدم جنگ‌ رفتند

مانکن‌هایی که به خط مقدم جنگ‌ رفتند

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs