کشور – روستا بوشهر موزیک سراسری برنامه

کشور – روستا: بوشهر موزیک سراسری برنامه برنامه های رادیویی جدول پخش اردیبهشت ماه

گت بلاگز اخبار گوناگون مجسمه هایی که تنها در آینه استوانه ای دیده می شوند

آثار او در نگاه اول به نظر می رسد کاملا انتزاعی و ارگانیک و یا حداقل فرم های تحریف شده است باشند. بااین حال اگر آن ها را در برابر یک آینه استوانه ای قرار دهید م

مجسمه هایی که تنها در آینه استوانه ای دیده می شوند

مجسمه هایی که تنها در آینه استوانه ای دیده می شوند

عبارات مهم : مجسمه

آثار او در نگاه اول به نظر می رسد کاملا انتزاعی و ارگانیک و یا حداقل فرم های تحریف شده است باشند. بااین حال اگر آن ها را در برابر یک آینه استوانه ای قرار دهید متوجه هویت واقعیشان می شوید.

برترین ها – هنرمند آفریقای جنوبی «جونتی هورویتز» با مجموعه تازه آثار آنامورفیک خود بازگشته هست. هنر آنامورفیک یا واریخت سازی یعنی خلق تصویرهای یا آثار هنری که تنها از یک زاویه خاص به شکل مهم و معقول دیده می شوند و در زوایای دیگر به صورت اشکال درهم و بی معنا به نظر می آیند.

مجسمه های اخیر او به نحوه خلاقانه ای خود را در بازتاب های تاکتیکی نشان می دهند و از مواد مختلفی ساخته شده است اند. بعضی از فلزاتی مثل برنز با مس، بعضی دیگر گچ و حتی رنگ روغن. آثار او در نگاه اول به نظر می رسد کاملا انتزاعی و ارگانیک و یا حداقل فرم های تحریف شده است باشند. بااین حال اگر آن ها را در برابر یک آینه استوانه ای قرار دهید متوجه هویت واقعیشان می شوید. مجسمه های او با پرسپکتیو بازی می کنند و بدون هیچ زحمتی درک قبلی ما از واقعیت را عوض کردن می دهند. هورویتز مهندسی است که مرز باریک بین هنر و علم را کشف کرده است و بر اینکه تفکر خلاق ریشه در یادگیری فعال دارد تاکید می کند. آثار جالب و دیدنی او را در این مطلب مشاهده می کنید.

مجسمه هایی که تنها در آینه استوانه ای دیده می شوند

آثار او در نگاه اول به نظر می رسد کاملا انتزاعی و ارگانیک و یا حداقل فرم های تحریف شده است باشند. بااین حال اگر آن ها را در برابر یک آینه استوانه ای قرار دهید م

مجسمه هایی که تنها در آینه استوانه ای دیده می شوند

آثار او در نگاه اول به نظر می رسد کاملا انتزاعی و ارگانیک و یا حداقل فرم های تحریف شده است باشند. بااین حال اگر آن ها را در برابر یک آینه استوانه ای قرار دهید م

واژه های کلیدی: مجسمه | ارگانیک | اخبار گوناگون

مجسمه هایی که تنها در آینه استوانه ای دیده می شوند

مجسمه هایی که تنها در آینه استوانه ای دیده می شوند

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs