کشور – روستا بوشهر موزیک سراسری برنامه

کشور – روستا: بوشهر موزیک سراسری برنامه برنامه های رادیویی جدول پخش اردیبهشت ماه

گت بلاگز اخبار پزشکی چربی سوزی حتی اندک از خطر مبتلا شدن به سرطان سینه می کاهد

مطالعه تازه نشان می دهد زنان می توانند با چربی سوزی ریسک مبتلا شدن به سرطان سینه را کم کردن دهند.

چربی سوزی حتی اندک از خطر مبتلا شدن به سرطان سینه می کاهد

چربی سوزی حتی اندک از خطر مبتلا شدن به سرطان سینه می کاهد

عبارات مهم : سلامت

مطالعه تازه نشان می دهد زنان می توانند با چربی سوزی ریسک مبتلا شدن به سرطان سینه را کم کردن دهند.

به گزارش مهر، محققان دریافتند ۵ درصد یا زیاد چربی سوزی بعد از یائسگی می تواند احتمال مبتلا شدن به سرطان سینه را تا حدود ۱۲ درصد کم کردن دهد. جهت یک زن ۷۷ کیلویی، ۵ درصد چربی سوزی حدود ۴ کیلو است.

چربی سوزی حتی اندک از خطر مبتلا شدن به سرطان سینه می کاهد

روآن چلوبوسکی، سرپرست تیم تحقیق از دپارتمان آنکولوژی سیتی هوپ کالیفرنیا، در این باره می گوید: «کمی چربی سوزی که البته پایدار باشد می تواند منجر به پیامدهای خوب سلامت شود.»

وی در ادامه می افزاید: «یافته های این مطالعه ترغیب کننده هستند چراکه فقط بر وزن ایده آل تاکید ندارند. از طرفی ۵ درصد چربی سوزی هم به آسانی امکان پذیر است.»

مطالعه تازه نشان می دهد زنان می توانند با چربی سوزی ریسک مبتلا شدن به سرطان سینه را کم کردن دهند.

چاقی فاکتور پرخطر مهم در سرطان سینه هست. ولی چلوبوسکی عنوان می کند که هنوز مشخص نیست آیا چربی سوزی می تواند از سرطان سینه پیشگیری کند.

در این مطالعه داده های بیش از ۶۱ هزار زن بعد از سن یائسگی مورد بررسی قرار گرفت. رده سنی زنان ۵۰ تا ۷۹ سال بود که بین سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ وارد مطالعه موسسات ملی سلامت آمریکا شده است بودند. هیچ یک دارای سابقه سرطان سینه نبودند و همگی در ابتدای مطالعه دارای نیجه نرمال در آزمون ماموگرافی بودند.

به گفته چلوبوسکی، وزن زنان در شروع مطالعه و مجددا ۳ سال بعد اندازه گیری شد. سپس سلامت ارزش به طور میانگین بیش از ۱۱ سال تحت نظر بود.

چربی سوزی حتی اندک از خطر مبتلا شدن به سرطان سینه می کاهد

در طول این مدت بیش از ۳۰۰۰ زن به سرطان سینه تهاجمی مبتلا شده است بودند.

از بین تعداد مهم زنان، بیش از ۸۱۰۰ زن ۵ درصد یا زیاد از وزن ارزش را از دست داده بودند. محققان این زنان را با بیش از ۴۱,۱۰۰ زن که وزن ارزش ثابت مانده بود مقایسه کردند.

مطالعه تازه نشان می دهد زنان می توانند با چربی سوزی ریسک مبتلا شدن به سرطان سینه را کم کردن دهند.

محققان همچنین دریافتند زنانی که چربی سوزی بیشتری داشتند، یعنی ۱۵ درصد یا بیشتر، ریسک سرطان سینه ارزش هم ۳۷ درصد کم کردن یافته بود.

به گفته چلوبوسکی، شمار زیادی از فاکتورهای پرخطر، نظیر کم کردن التهاب، با چربی سوزی مرتبط هستند که می تواند موجب کم کردن ریسک سرطان باشد.

چربی سوزی حتی اندک از خطر مبتلا شدن به سرطان سینه می کاهد

واژه های کلیدی: سلامت | محققان | مطالعه | مبتلا شدن | سرطان سینه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs