کشور – روستا بوشهر موزیک سراسری برنامه

کشور – روستا: بوشهر موزیک سراسری برنامه برنامه های رادیویی جدول پخش اردیبهشت ماه

گت بلاگز اخبار پزشکی کاهش عزت نفس، یک آسیب استفاده نوجوانان از گوشی قبل از خواب

مطالعه محققان نشان می دهد استفاده نوجوانان از تلفن های هوشمند قبل از خواب باعث کم کردن کیفیت خواب و کم کردن عزت نفس در آنها می شود.

کاهش عزت نفس، یک آسیب استفاده نوجوانان از گوشی قبل از خواب

کاهش عزت نفس، یک آسیب استفاده نوجوانان از گوشی قبل از خواب

عبارات مهم : سلامت

مطالعه محققان نشان می دهد استفاده نوجوانان از تلفن های هوشمند قبل از خواب باعث کم کردن کیفیت خواب و کم کردن عزت نفس در آنها می شود.

به گزارش ایرنا از روزنامه گاردین، محققان دانشگاه گریفیث و دانشگاه مورداک با مطالعه روی تعداد زیادی از نوجوانان استرالیایی، عوض کردن بعضی شاخص ها را در زمینه استفاده از گوشی در ساعت خواب، شاخص های خواب و سلامت روانی پیگیری کردند.

کاهش عزت نفس، یک آسیب استفاده نوجوانان از گوشی قبل از خواب

آنها متوجه شدند استفاده از گوشی در ساعت خواب با خواب کم کیفیت ارتباط دارد و این امر می تواند به ضعف سلامت روان، کم کردن توانایی انطباق و عزت نفس منجر شود.

در این مطالعه 1100 دانش آموز به مدت چهار سال از سن 8 تا 11 سالگی بررسی شدند و علائم افسردگی، همکاری در بزهکاری یا خشونت و اوضاع مقابله با استرس و عزت نفس جوانان در طول زمان، فاکتورهایی بودند که مد نظر قرار گرفتند.

مطالعه محققان نشان می دهد استفاده نوجوانان از تلفن های هوشمند قبل از خواب باعث کم کردن کیفیت خواب و کم کردن عزت نفس در آنها می شود.

واژه های کلیدی: سلامت | محققان | همکاری | مطالعه | استفاده | دانشگاه | نوجوانان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs