کشور – روستا بوشهر موزیک سراسری برنامه

کشور – روستا: بوشهر موزیک سراسری برنامه برنامه های رادیویی جدول پخش اردیبهشت ماه

گت بلاگز اخبار پزشکی از‌بین‌برده‌شده شدن تست‌های بارداری خانگی با دستبند هوشمند

محققان موفق به توسعه یک دستبند هوشمند شدند که مناسب ترین وقت جهت باروری و همچنین باردار بودن کاربر را تشخیص می‌دهد. 

از‌بین‌برده‌شده شدن تست‌های بارداری خانگی با دستبند هوشمند

از‌بین‌برده‌شده شدن آزمون های بارداری خانگی با دستبند هوشمند

عبارات مهم : محققان

محققان موفق به توسعه یک دستبند هوشمند شدند که مناسب ترین وقت جهت باروری و همچنین باردار بودن کاربر را تشخیص می دهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از هلث ورد، این فناوری تازه می تواند کیت های تخمک گذاری و آزمون های بارداری سنتی را از‌بین‌برده‌شده کند.

از‌بین‌برده‌شده شدن تست‌های بارداری خانگی با دستبند هوشمند

محققان در سوئیس آزمایشاتی را انجام دادند تا تغییرات فیزیولوژیک دقیقی که هنگام بارداری شروع می شود را شناسایی کنند.

این دستبند با استفاده از یک الگوریتم که شاخصه های شخصی کاربر را می آموزد، نه تنها بارداری را تشخیص می دهد، بلکه مناسب ترین وقت در ماه جهت باروری را نیز تعیین می کند.

محققان موفق به توسعه یک دستبند هوشمند شدند که مناسب ترین وقت جهت باروری و همچنین باردار بودن کاربر را تشخیص می‌دهد. 

مزیت این فناوری تازه این است که با استفاده از آن دیگر نیازی به انجام آزمون های روزانه مبتنی بر ادرار نبوده و کاربر می تواند در طول شبانه روز از آن استفاده کند.

تیم سازنده این فناوری تازه قصد دارند تا قبل از آخر امسال، آزمایش این فناوری تازه را بر روی افراد شروع کنند.

محققان تغییرات پالس 2.1 ضربان در دقیقه و همچنین عوض کردن درجه حرارت به میزان 0.2 درجه سانتیگراد را نشانگری جهت شروع بارداری دانستند که این تغییرات احتمالا به علت تغییرات هورمونی مشمول بر پروژسترون و استروژن است.

از‌بین‌برده‌شده شدن تست‌های بارداری خانگی با دستبند هوشمند

این دستبند هوشمند مانند آزمون های بسیار دقیق بارداری عمل کرده و تنها یک هفته بعد از وقوع بارداری می تواند آن را تشخیص دهد.

محققان همچنین در حال ارتقا این سیستم هستند تا به طور مداوم بر اوضاع زنان در دوران بارداری نظارت کرده و در شرایط جدی مانند “پره اکلامپسی” که می تواند پزشکان را مجبور به وضع حمل زودرس کند، به کاربر هشدار دهد.

محققان موفق به توسعه یک دستبند هوشمند شدند که مناسب ترین وقت جهت باروری و همچنین باردار بودن کاربر را تشخیص می‌دهد. 

“پری-اکلامپسیا” (Pre-eclampsia) یا “پره اکلامپسی” از عوارض دوران بارداری و یک اختلال چند ارگانی است که در 3 تا 5 درصد از حاملگی ها در کشورهای غربی رخ می دهد.

این بیماری یکی از علت های مهم فوت و میر مادران باردار است که باعث عوارض جنینی و مادری می شود.

از‌بین‌برده‌شده شدن تست‌های بارداری خانگی با دستبند هوشمند

این عارضه بعد از هفته بیستم بارداری رخ می دهد و با فشار خون سیستولیک زیاد از 140 میلی متر جیوه یا دیاستولیک زیاد از 90 میلی متر جیوه که معمولاً همراه با پروتئینوری است تشخیص داده می شود.

واژه های کلیدی: محققان | هوشمند | دستبند | فناوری | بارداری | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs