کشور – روستا بوشهر موزیک سراسری برنامه

کشور – روستا: بوشهر موزیک سراسری برنامه برنامه های رادیویی جدول پخش اردیبهشت ماه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی جهت تضمین امنیت منطقه صادرات دفاعی انجام می‌دهیم / وزیر دفاع

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به برنامه‌های این وزارت‌خانه جهت توسعه صادرات محصولات دفاعی گفت:‌ علی رغم اهداف کشورهای استعمارگر، جهت تضمین امنیت و

جهت تضمین امنیت منطقه صادرات دفاعی انجام می‌دهیم / وزیر دفاع

وزیر دفاع: جهت تضمین امنیت منطقه صادرات دفاعی انجام می دهیم

عبارات مهم : صادرات

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به برنامه های این وزارت منزل جهت توسعه صادرات محصولات دفاعی گفت: علی رغم اهداف کشورهای استعمارگر، جهت تضمین امنیت و تقویت ثبات منطقه صادرات محصولات دفاعی را در دستور کار قرار داده ایم.

به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ امیر حاتمی در برنامه تلویزیونی به بیان سیاست ها و راهبردهای دفاعی کشورمان پرداخت و اظهار داشت: دیپلماسی دفاعی یکی از برنامه های مهم وزارت دفاع است که به وسیله مدیر جمهوری نیز در مجلس مورد تاکید قرار گرفت.

جهت تضمین امنیت منطقه صادرات دفاعی انجام می‌دهیم / وزیر دفاع

وی افزود: ما با همه کشورها به خاص کشورهای منطقه، همسایگان و کشورهای اسلامی تعامل داریم و این تعامل را نیز توسعه خواهیم داد. مقام معظم رهبری در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوازدهم به عنوان یکی از سه عنوان مهم به توسعه روابط و تعاملات تاکید کردند.

وزیر دفاع خاطرنشان کرد: در منطقه ای که امروز مسئله مهم آن بی ثباتی و ناامنی است قطعا دیپلماسی دفاعی می تواند کمک موثری به دستگاه سیاست خارجی همه کشورهای منطقه داشته باشد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به برنامه‌های این وزارت‌خانه جهت توسعه صادرات محصولات دفاعی گفت:‌ علی رغم اهداف کشورهای استعمارگر، جهت تضمین امنیت و

حاتمی با اشاره به سیاست های دفاعی کشورمان در حمایت از محور مقاومت گفت: ملت کشور عزیزمان ایران به عنوان الگوی مقاومت مردم در دوره دفاع مقدس و همچنین در دوره های بعد به عنوان پشتیبانی مقاومت مطرح هستند آیا که خود نمونه ای از مقاومت محسوب می شود در همین زمینه ما بر اساس فرامین اسلامی و آرزوی بزرگ ها و اهداف خود به دنبال حق طلبی هستیم و از همه کشورهایی که به دنبال حق طلبی و استکبار ستیزی باشند حمایت می کنیم.

وی تصریح کرد: در دوره های قبل به لطف خدا این حمایت در چارچوب مورد نیاز کشورهای مقاومت در سطح کمک های مستشاری انجام شده است و در دوره فعلی نیز در همین چارچوب ادامه خواهد یافت. گرچه توان نیروهای مسلح توان گسترده ای است و توان حمایت بزرگی از این کشورها را داریم ولی امروز در همین محدوده درخواست شده است با تمام توان حمایت های خود را انجام می دهیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه راجع به برنامه های این وزارت منزل جهت توسعه صادرات محصولات دفاعی خاطرنشان کرد: به لطف خدا امروز تمام نیروهای مسلح در حوزه های متفاوت اعم از حوزه های موشکی، هوایی، دریایی، پدافند و رزم زمینی در داخل تامین می شود.

جهت تضمین امنیت منطقه صادرات دفاعی انجام می‌دهیم / وزیر دفاع

حاتمی گفت: نشانه مهم ما از تولید محصولات دفاعی قطع وابستگی و پشتیبانی در تامین نیازهای نیروهای مسلح است.

وی با بیان اینکه بسیاری از درگیری ها و بی ثباتی ها در منطقه در جاهایی اتفاق می افتد که کشوری به خاص مستقل با ضعف مواجه هست، اظهار داشت: جهت جلوگیری از درگیری و جنگ در کشورها حتما از صادرات محصولات دفاعی استفاده خواهیم کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به برنامه‌های این وزارت‌خانه جهت توسعه صادرات محصولات دفاعی گفت:‌ علی رغم اهداف کشورهای استعمارگر، جهت تضمین امنیت و

وزیر دفاع با تاکید بر اینکه بی تردید نشانه کشور عزیزمان ایران از توسعه محصولات دفاعی با اهداف کشورهای استعمارگر متفاوت هست، خاطرنشان کرد: کشورهای استعماری عمدتا جهت دستیابی به منابع کشورهای منطقه به آنها صادرات دفاعی انجام می دهند و حتی به بی ثباتی آنها نیز دامن می زنند ولی ما جهت تامین امنیت و تقویت ثبات منطقه عنوان صادرات محصولات دفاعی به کشورهای منطقه را در دستور کار خود قرار داده ایم.

واژه های کلیدی: صادرات | محصولات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs