کشور – روستا بوشهر موزیک سراسری برنامه

کشور – روستا: بوشهر موزیک سراسری برنامه برنامه های رادیویی جدول پخش اردیبهشت ماه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی وعده یارانه ای نامزدهایعنی مصرف کل بودجه/ نگران قالیباف نباشید،رای نیاوردبیکارنمیماند ، صفایی فراهانی

وعده‌يارانه ها، توهين به مردم است ٧٠درصد مردم نه اصلاح طلبند نه اصولگرا روحاني با نمره ١٤ شاگرد اول است

وعده یارانه ای نامزدهایعنی مصرف کل بودجه/ نگران قالیباف نباشید،رای نیاوردبیکارنمیماند ، صفایی فراهانی

صفایی فراهانی:وعده یارانه ای نامزدهایعنی مصرف کل بودجه/نگران قالیباف نباشید،رای نیاوردبیکارنمیماند

عبارات مهم : ايران

وعده يارانه ها، توهين به مردم است ٧٠درصد مردم نه اصلاح طلبند نه اصولگرا روحاني با نمره ١٤ شاگرد اول است

محسن صفايي فراهاني، فعال سياسي اصلاح طلبي است كه به دليل سال ها كار اجرايي در حوزه اقتصاد اعداد و ارقام را خوب تحليل مي كند. او عملكرد اقتصادي روحاني را مثبت ارزيابي مي كند و وعده هايي نظير ٢ برابر كردن درآمد كشور را توهين به مردم مي داند. صفايي فراهاني اعتقاد است اگرچه عملكرد دولت در مجموع نمره اي در حد ١٤ -١٣ دارد ولی روحاني با همين عملكرد بين تمامي كانديداهاي موجود شاگرد اول هست. اين فعال سياسي اصلاح طلب شبكه حاميان رييسي را همان شبكه حاميان احمدي نژاد مي داند ولی با اين حال شانس ويژه اي براي او قايل نيست. صفايي فراهاني همچنين راجع به احمدي نژاد و احتمال راديكاليزه شدن انتخابات مي گويد: آمدن احمدي نژاد و برخي از همكاران سابق او در اين انتخابات مي توانست به راديكاليزه شدن انتخابات كمك كند و حتي مي توانست به قطبي شدن انتخابات بينجامد. درست است كه قطبي شدن به ظاهر خوب است چون درصد مشاركت را خيلي اوج مي برد. ليكن از آنجايي كه مي تواند آسيب پذيري كشور را اوج ببرد، به نفع كشور نيست. بايد با دقت عمل كرد كه انتخابات به سمت راديكاليزه شدن و قطبي شدن نرود. هر چند خيلي ها دوست دارند اين اتفاق بيفتد ولی منافع كشور در اين نيست.

وعده یارانه ای نامزدهایعنی مصرف کل بودجه/ نگران قالیباف نباشید،رای نیاوردبیکارنمیماند ، صفایی فراهانی

تقريبا يك ماه تا انتخابات رياست جمهور باقي مانده هست. ديديم كه صبح آخرين روز عضویت ها عنوان كانديداي كمكي در جريان اصلاحات اجرايي شد. در لحظات آخر آقاي قاليباف عضویت كرد، در حالي كه چند روز قبل گفته بود بنا ندارم كه به عرصه بيايم. پديده اي مثل آقاي رييسي را داريم كه سابقه يك روز كار اجرايي را نيز ندارد ولي در قالب يك جرياني مي آيد كه ظاهرا به دنبال متولد كردن طفلي به نام جمنا هست. پرچم وحدت اصولگرايي را بلند مي كند. اين همه آنومي و ازهم گسيختگي و بي برنامگي در جريان هاي سياسي آن هم يك ماه مانده به انتخابات از چه نشات مي گيرد؟ آيا اين انتخابات با ديگر انتخابات ها تفاوت دارد يا اينكه ما همان آدم هاي سي سال و صدسال گذشته ايم؟

با توجه به شرايط كشورهاي دنیا سوم و با توجه به اينكه در كشور ما وقت ايجاد تشكل هاي نهادهاي مدني به آن صورت داده نمي شود و محدوديت هاي زيادي وجود دارد، اصل نهاد انتخابات خود فرصتي طلايي براي رشد افكار عمومي و باز شدن پرسشها سياسي و آشكار شدن بسياري از مطالب است و خود يك تمرين خوب است كه مردم بپذيرند كه از طريق دموكراسي بايد پرسشها ارزش را حل و فصل كنند. ضمن اينكه در طول سال هاي گذشته رشد سياسي مردم سرعت بالايي داشته هست. سطح مواجهه مردم با انتخابات در تراز بالاتري قرار گرفته هست. نوع بحث هاي بين مردم در همه جا حاكي از اين است كه مردم حساسيت هاي ويژه اي پيدا كرده اند. آمدن كانديداهاي متفاوت خيلي جاي ايراد نيست.

اگر انتخابات قرار باشد واقعا سالم و با مسابقه برابر باشد، خوب است كه از همه نحله هاي فكري حضور داشته باشند. مردم با توجه به پتانسيل و شرايط آنها، گزینش كنند. اين امر ناشي از همان مساله هست. اينكه روزهاي آخر عده اي عضویت مي كنند ناشي از فقدان كانديداي حزبي است! اگر احزاب مقتدري در جامعه بود كه از قبل كار منسجمي را انجام مي دادند و با برنامه پيش مي رفتند از ماه ها قبل برنامه ارزش را ارايه مي كردند مردم هم مي دانستند كه حزب با چه رويكردي مي آيد و كانديدايش نيز چه كسي مي تواند باشد. ولي از آنجايي كه چنين نيست و امكان رشد جامعه مدني وجود نداشته است اين مشكلات وجود دارد.

وعده‌يارانه ها، توهين به مردم است ٧٠درصد مردم نه اصلاح طلبند نه اصولگرا روحاني با نمره ١٤ شاگرد اول است

بايد در همين فضا از تمامي پتانسيل ها استفاده شود و انتخابات به سمتي برود كه به جاي محيطي پر تنش محيط با آگاهي بيشتر را به دنبال داشته باشد. قبل از انتخابات مجلس ٩٤ وزير كشور اشاره به پول هاي ناسالمي كه در انتخابات مي تواند استفاده شود، كرد. قبول است كه به صورتي كه مطرح شد خيلي نمي شود روي آن مانور داد. ولی منابع بسيار زيادي در اختيار عده اي است كه فضاي غبارآلود، ايده آل آنها است.

آنها حاضرند كه در انتخابات مهمي مثل رياست جمهوري هزينه كنند. آنها از اين بستر مي خواهند استفاده كنند. شرايط منطقه خود پيش زمينه اينكه مشكلات به وجود بيايد را دارد. آنها از اين امر مطلعند. همه كساني كه براي كشور دلواپس هستند بايد كمك كنند كه انتخابات به سمت راديكال شدن نرود. مردم با شرايط مناسب در انتخابات شركت كنند. اميدواريم همه اركان كمك كنند كه انتخابات سالمي برگزار شود.

در اين انتخابات مشخصا پتانسيل هاي راديكال شدن فضا وجود دارد؟

وعده یارانه ای نامزدهایعنی مصرف کل بودجه/ نگران قالیباف نباشید،رای نیاوردبیکارنمیماند ، صفایی فراهانی

بله. چون كانديداهايي كه از جمنا آمده اند اين پتانسيل را دارند و جريان هايي مي توانند از آنها حمايت كنند كه به نوعي به قدرت وصل هستند و هم منابع مالي گسترده اي را در اختيار دارند. مي توانند تاثيرگذار باشند. آمدن احمدي نژاد و برخي از همكاران سابق او در اين انتخابات مي توانست به راديكاليزه شدن انتخابات كمك كند و حتي مي توانست به قطبي شدن انتخابات بينجامد. درست است كه قطبي شدن به ظاهر خوب است چون درصد مشاركت را خيلي اوج مي برد. ليكن از آنجايي كه مي تواند آسيب پذيري كشور را اوج ببرد، به نفع كشور نيست. بايد با دقت عمل كرد كه انتخابات به سمت راديكاليزه شدن و قطبي شدن نرود. هر چند خيلي ها دوست دارند اين اتفاق بيفتد ولی منافع كشور در اين نيست.

احمدي نژاد چقدر شيفت گفتماني داشته است؟

به هر حال از آنجايي كه ٨ سال رييس جمهور بوده و هر كسي كه در آن سطح كار مي كند به اين تحليل مي رسد كه نتايج مديريت خود را جمع بندي كند و الان سه سال است كه وقت داشته عملكرد خود را بررسي كند، ببيند غلط های اساسي او چه بوده است! و چه مانورهايي مي تواند براي فرار از آنها بدهد. درست است كه او شخصيت خاصي دارد، ولي منكر نمي توان شد كه ٨ سال رييس جمهوري برايش تجربه قابل توجهي را به بار آورده است.

وعده‌يارانه ها، توهين به مردم است ٧٠درصد مردم نه اصلاح طلبند نه اصولگرا روحاني با نمره ١٤ شاگرد اول است

اصولگرايان القا مي كنند كه او برابر رهبري ايستاده است؟

به هر حال احمدي نژاد در دو سال آخر رياست جمهوري اش هم از اين كارها انجام داد! همان مدت منزل نشيني كه آيت الله يزدي اخيرا در مورد آن صحبت كرد و اظهار نگراني شديدي كرده از نحوه نگرش و برخورد احمدي نژاد در آن دوره بوده است!

وعده یارانه ای نامزدهایعنی مصرف کل بودجه/ نگران قالیباف نباشید،رای نیاوردبیکارنمیماند ، صفایی فراهانی

احمدي نژاد براي احياي مجدد خود تلاش مي كند! و بعضي اوقات هم حرفهايي مي زند كه اپوزيسيون خوشش بيايد! به هر حال ايشان پديده اي بود كه ٨ سال تحميل شد!

يعني احمدي نژاد نمي تواند راس يك جريان اپوزيسيوني شود؟

احمدي نژاد اگر هم بحثي مي كند عين بحث هايي است كه در مناظرات سال ٨٨ مي كرد و هيچ گونه اعتبار فكري و سازماني ندارد.

فكر مي كنيد چقدر پايگاه اجتماعي دارد؟

او به هر حال در بين توده هاي پايين با همين شعارهايي كه مي دهد، طرفداراني دارد!

بعضي از كانديداها مي خواهند يارانه را ٥ برابر كنند آيا عملي است؟

اين حرف ها واقعا توهيني به مردم هست، به جاي توليد ثروت ملي و اوج بردن درآمد سرانه كشور، آیا بايد يك مدير بخواهد راي مردم را با قول دادن پول جمع آوري كند.

بر اساس گزارش شرکت برنامه و بودجه شركت هايي كه تامين يارانه را به عهده دارند، درآمد آنها جمعا حدود ٨٦ هزار ميليارد تومان است بعد از كسر هزينه آنها، كل پولي كه به دولت مي دهند نزديك به ٣٦ هزار ميليارد تومان هست. اين عدد ٣٦ هزار ميليارد همين پولي است كه الان به مردم مي دهند و كم هم مي آيد، دولت احمدي نژاد هم از بودجه عمومي كسري آن را جبران مي كرد! از كجا مي خواهند آن را دو تا پنج برابرش كنند؟ اول بايد به اين پرسش جواب بدهند. پنج برابر آن به اندازه كل بودجه عمومي كشور هست. بحث هايي مي كنند كه واقعا توهين به مردم هست، و فكر مي كنند مردم متوجه نمي شوند. اصلا منابع آن وجود ندارد. آیا الان چند سالي است كه مجلس و دولت در موقع تصويب بودجه تلاش مي كنند فقط يارانه را به آنهايي كه مستحق هستند بدهند، چون منابع كشور محدود است! يك نفر گفته ظرف ٤ سال توليد ناخالص ملي را دو و نيم برابر مي كنم. اگر بخواهد توليد ناخالص ملي ايران در طول چهار سال آينده را دو برابر كند بايد از همين امسال رشد اقتصادي هر سال كشور به بالاي ٢٠ درصد برسد!! اين ادعاها واقعا بدون فكر و محتوا است و فقط مي تواند عده محدودي را تحت تاثير قرار دهد!

شايد مي خواهد سرمايه گذار خارجي بياورد؟

از كجا؟ آقاي روحاني در ابتداي مذاكرات برجام با تمام خوش بيني تصورش اين بود كه مي تواند شش ماهه برجام را جمع كند. ولی ٣٠ ماه طول كشيد. پرسشها بين المللي به اين سادگي نيست. امروز به دليل جرايم سنگيني كه امريكا در طول سال هاي تحريم به كشورهاي اروپايي و شركت ها و بانك ها بسته، الان يك سال و نيم كه از برجام مي گذرد هيچ كس حاضر نشد سرمايه گذاري كند. هيچ بانك بزرگي حاضر نشد با ايران كار كند. اين كساني كه اين بحث ها را مي كنند از نحوه تعاملات بين المللي بي اطلاع هستند و سعي مي كنند با خيال پردازي و عوام فريبي وعده هاي تو خالي و غيرقابل تحقق بدهند، اينها همه خسارت نبودن احزاب قوي است! بهتر است اين حضرات به آنچه در يك سال گذشته اتفاق افتاده توجه كنند.

در اين مدت نخست وزير بريتانيا، وزيرامور خارجه و وزير اقتصادي فرانسه، نخست وزير و وزير خارجه ايتاليا، وزير خارجه سابق امريكا همه به بانك ها و شركت ها اعلام كردند كه مي توانند در چارچوب برجام با ايران همكاري داشته باشند. مقامات سياسي هيچ كدام جلوي همكاري را نگرفتند ولي بحث هاي اقتصادي به شركت ها و بانك ها برمي گردد. بانكي كه امروز حجم تجارتش با امريكا ٤٠ درصد است و با كشور ما در بهترين حالت زير يك درصد، در اين شرايط ريسك نمي كند، ولو اينكه نخست وزيرشان بگويد. هر كس كه ادعا مي كند بايد بگويد دقيقا چه كاري مي خواهد انجام دهد كه بالاي ٢٠ درصد رشد اقتصادي هر سال داشته باشيم. والا وعده تو خالي دادن توهين به مردم هست. اگر كار به اين راحتي بود مقام رهبري از دولت ها مي درخواست کردند كه رشد اقتصادي را به بالاي ٢٠ درصد برسانند! در دولت نهم و دهم با آن همه درآمدهاي نفتي رشد اقتصادي هر سال به طور میانگین به٤ درصد نرسيد! مقامات ارشد كشور وقتي به مساله اشتغال و توليد توجه مي كنند معني ديگر آن اوج رفتن ميزان توليد ناخالص داخلي هست، ولي كار به اين سادگي نيست كه به رشد حتي بالاي ١٠ درصد به صورت مستمر برسيم!

وضعيت آقاي روحاني را چطور ارزيابي مي كنيد؟

هيچ مديري بي نقص نيست. بايد در حد توانايي ها به آنها نمره داد؛ نه در حد ايده آل ها. آقاي روحاني در شرايطي آمد كه واقعا در روابط خارجي به صفر رسيده بوديم. ايران هراسي در دنيا به حد اعلا رسيده بود. بررسي كنيد كشورهايي كه در شوراي امنيت زير بند هفت رفته اند، چه بلايي سرشان آمده است؟در شرايطي دولت يازدهم سكان را در دست گرفت كه تحريم ها كشور را به شرايطي رسانده بود كه اگر قرار بود دو سال ديگر ادامه پيدا كند صادرات نفت خام به صفر مي رسيد! دولت آقاي احمدي نژاد در سال هاي ٨٩ و ٩٠ بالاترين درآمد نفتي ايران را داشت.

نزديك به ٢٠٠ ميليارد دلار نفت فروخت. چطور شد كه در سال ٩٢ آن همه مشكلات داشتيم و بحران اقتصادي ايران را فراگرفته بود؟ سال هاي ٩١ و ٩٢ رشد اقتصادي منفي شد. تورم بالاي ٣٥ درصد بود. در چنين شرايطي دولت جديدي سركار آمد و تمام همتش را در دو وجه توانست بگذارد. يكي روابط خارجي كه بتواند بحران ها را به حداقل برساند و دوم معيشت مردم. تنها راه اصلاح معيشت مردم اين بود كه بتواند جلوي رشد تورم را بگيرد. منابع جديد نياز بود كه بخواهند درآمد مردم را اوج ببرند. نفت كه محدوديت داشت. بعد فقط مي شد از طريق ماليات منابع بيشتري كسب كرد، كه آن هم به دليل ركود شديد امكان نداشت! ضمن اينكه برعكس آنچه كه امروز آقايان مي گويند، حساب هاي بانك مركزي نشان مي دهد كه دولت روحاني در مردادماه كه سر كار آمد، مجبور شد از بانك مركزي وام بگيرد تا حقوق كاركنان را بپردازد. يك فاز پارس جنوبي بايد بين سه سال و نيم تا چهار سال به بهره برداري برسد.

اكثر اين ٦ فازي كه اخيرا به بهره برداري رسيد در دولت نهم و اوايل دولت دهم كلنگش زده شده است بود. آیا اينقدر طول كشيد؟ آیا خودشان تمام نكردند؟ آقاي احمدي نژاد مگر به عسلويه نرفت و گفت قيمت ها را اوج مي برم به شرطي كه طي زمانبندي ٣٦ ماهه تحويل بدهيد، زمانبندي اي كه توافق كردند بايد اكثر آنها تا سال ٩٠ و ٩١ به اتمام مي رسيد، آیا تمام نكردند؟ پول ها را پرداختند، ولي هيچ كاري نكردند. اين دولت ميزان برداشت از پارس جنوبي را به حد قطر رسانده هست. در يكي از بزرگ ترين ميادين مشترك به توازن رسيديم.

اين در شرايطي اتفاق افتاده كه فقط يك سال و نيم از توافق بين المللي برجام مي گذرد. يادمان نرود ٦ كشور روبه روي ايران نشسته بودند. اين دولت توانست كاري كند كه بسياري از مسوولان اروپايي دوباره به ايران بيايند. منتها آن شركت و بانك هم كار خودش را مي كند. علت اين است كه كشور در روابط بين المللي دوگانه عمل مي كند. يك بعد حقوقي و رسمي است كه وزارت خارجه هست. يك بعد غير رسمي هست. به هر حال همه اقداماتي كه در بعد غيررسمي انجام مي شود به نفع كشور تمام نشده هست. در امريكا نيز تا زماني كه دولت دموكرات بود شرايط بهتري براي ايران وجود داشت كه متاسفانه از آن استفاده بهينه اي نشد!

با وجود آمدن آقاي ترامپ بودن رييس جمهوري مثل حسن روحاني در ايران كاركرد دارد؟

اتفاقا الان رييس جمهوري مي خواهيم كه به سمت راديكاليزه كردن شرايط منطقه نرود. در اين صورت با توجه به آنچه آن طرف منتظر هست، ما نبايد استقبال كنيم. اتفاقا كساني كه تحليل مي كنند و مي گويند بايد كسي را روي كار بياوريد كه در برابر ترامپ بايستد. كاملا در اشتباه هستند، در حال حاضر ترامپ به اندازه كافي در اروپا مشكل ايجاد مي كند، بعد فرصتي براي ايران است كه با اروپا تعامل كند. ايجاد تنش در منطقه به ضرر كشور خواهد بود. به هر حال ايران يكي از قدرتمند ترين كشورهاي منطقه است و اين مساله مورد پسند عربستان و تركيه نيست، با آشنایی از اين عنوان بايد به سراغ ديپلماسي رفت.

اينكه قبل از انتخابات ايران اردوغان موقعيت خودش را تثبيت مي كند، چه پيامدي براي ما دارد؟

دولت تركيه با دست بالاداشتن ايران در معادلات منطقه اي موافق نيست و از اين شرايط استقبال نمي كند. داعش بدون تركيه اين همه سلاح نمي توانست از ليبي به عراق ببرد و نصف عراق را اشغال كند، آنها را چگونه آورده است؟ يكي بايد كمك مي كرده است و آن غمض عيني تركيه بوده هست. جبهه النصره هم به وسيله عربستان ساپورت مي شود. دولت هايي كه با ايران تقابل مي كنند مشخص هستند و تنها راه عاقلانه براي ايران در اين شرايط پيشبرد اهداف خود از طريق ديپلماسي است.

واكنش آقاي روحاني نسبت به سلاح شيميايي و حمله هدفمند امريكا به الشعيرات را چطور ارزيابي مي كنيد؟ آقاي روحاني در سياست خارجي و دستگاه ديپلماسي و مصلحت محورش تن به فشارهايي داده يا نه؟تشديد روابط با روس ها چطور؟

ممكن است رييس دولت در موقعيتي از تاكتيكي استفاده كند ولی اين به معناي اين نيست كه استراتژي دولت هم، همان باشد. استراتژي روابط خارجي كشور در طول اين سه سال نشان داده كه در جهت تعامل هست. در جهت مقابله كردن نيست.

با اين وضعيتي كه از روحاني ترسيم كرديد قاعدتا بايد از كارنامه اش نسبتا راضي باشيم.

از ٢٠ نمره آقاي روحاني ١٣ يا ١٤ مي گيرد كه در شرايط فعلي خيلي خوب است.

يعني با همين نمره شاگرد اول است؟

بله. واقعا خوب كار كردند، البته همه چيز نسبي است و با توجه به شرايط موجود اين دولت قبول شده. به او انتقاد داريم. بايد ببينيم از او پتانسيل قوي تر وجود دارد كه استفاده نمي كنيم يا خير. اگر نه، بين كساني كه هستند بايد بگوييم چه كسي بهتر از همه است.

خيرالموجودين مان آقاي روحاني است؟

دقيقا.

آيا آقاي رييسي مي تواند موفق شود؟

آقاي رييسي كه اصلا تجربه اجرايي ندارد. تمام سوابقش در قوه قضاييه هست. عملا ايشان نه هيچ وقت در پرسشها بين المللي در گير بوده هست؛ نه پرسشها اجرايي كشور. كل سوابق كاري ايشان قضايي است.

شبكه اي كه از او حمايت مي كند چطور؟

شبكه اي كه از او حمايت مي كند عموما شبكه اي است كه در انتخابات ٨٨ فعال بود. آن شبكه توانايي هايش را در آن دولت نشان داده هست. آنهايي كه در ستادهاي آنها فعال هستند صورت هايي هستند كه در دولت نهم و دهم حضور داشتند، بحران هايي كه امروز گريبان مردم را گرفته است عمدتا دستپخت آنهاست. آنها در شرايط فروش خوب نفت بشكه اي بالاي ١٠٠ دلار آن شرايط را به وجود آوردند با نفت زير ٦٠ دلار چكار خواهند كرد؟!

شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران مي تواند مدل موفقي براي دولت بعدي باشد؟

اگر واقعا شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به لحاظ مديريت شهري، شهر خوبي است حتما مديران آن در سطح بالاتر مي تواند موفق شوند، ولی اين طور نيست! اداره شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به لحاظ درآمدي فقط با تراكم فروشي زندگي مي كند هيچ كدام از پايتخت هاي بزرگ دنيا اينطور اداره نمي شوند، آلودگي هوا، محيط زيست، حمل و نقل عمومي، ترافيك سرسام آور كودكان كار و… تماما شرايطي را به وجود آورده است كه اين شهر را غيرقابل تحمل كرده است و اينها با گذشت بيش از ١٠ سال از مديريت با ثبات آن قابل قبول نيست!

پايگاه اصولگرايي در كشور چقدر است؟

من تصور مي كنم كمتر از ١٠ درصد باشد. اصلاح طلبان هم كمتر از ٢٠ درصد است.

سي درصد جامعه تشكيلاتي داريم؟

بله.

از كانديداهايي كه آمده اند تا ميز انتخابات را تزيين كنند، كانديداي محبوب كدام است؟ كانديداهاي جناح ها نه. چه كسي مي تواند مطالبات آن ٧٠ درصد را نمايندگي كند؟

گفتنش سخت است.

بالاخره از آن ٧٠ درصد ٣٠ تا ٤٠ درصد راي مي دهند؟

اين ٧٠ درصد عمدتا دنبال يك زندگي بي دردسر هستند و بدون ورود به پرسشها سياسي مي خواهند بدون دغدغه بتوانند كسب و كار كنند. هر كسي بتواند اميد بيشتري ايجاد كند و بيان صادقانه تري داشته باشد، آنها جذب او مي شوند.

فضاي فعلي جامعه را فضايي مي بينيد كه از دل آن يك انتخابات با مشاركت مطلوب دربيايد؟

بستگي به نوع برخوردي دارد كه در اين يك ماهه مي شود. اگر فضا را تنگ نكنند و بگذارند بحث ها راحت تر انجام شود و گفتمان زنده اي كه بين كانديداها است به ساختن محيط كمك كند، مردم حتما استقبال مي كنند. مردم مي خواهند حرف ها را بشنوند و اين حق آنهاست. ولي اينكه تا چه حد كمك شود كه فضا براق تر شود، اميدوارم كسي به سراغ تخريب و بي اخلاقي و اطلاعات دروغ نرود، سعي شود با شفافيت و اطلاعات صحيح به مردم آگاهي داده شود.

خير الموجودين ما چقدر شانس دارد رياست جمهوري اش دو دوره اي شود؟

شانسش را خيلي بيشتر از بقيه مي دانم. به هر حال عملكرد مثبت او، نمره بزرگي براي گزینش مجدد او از طرف مردم است.

با شناختي كه از رقباي روحاني داريد فكر مي كنيد ايام مبارزات انتخاباتي كارش ساده پيش برود يا با چالش هاي جدي روبه رو شود؟

اگر همين شرايط فعلي باشد نبايد چالش بزرگي به وجود آيد.

اگر جنس مناظره ها شبيه سال ٩٢ باشد روحاني كار سختي ندارد؟

من بعيد مي دانم از فضاي ٩٢ تندتر شود.

دو قطبي درست مي شود؟

بستگي به سخنراني هاي كانديداها و طرفداران ارزش در برابر آقاي روحاني دارد.

اگر آقاي رييسي راي نياورد چه سرنوشتي پيدا مي كند؟ قاليباف چطور؟

آقاي قاليباف دفعه قبل آمد و راي نياورد. چه سرنوشتي پيدا كرد.

آن دفعه در شوراي شهري رفت كه شهردار شد ولی اين بار ممكن است شهردار نشود؟ يعني جايي در ساختار مي ماند و مديريت مي كند؟

با توجه به گردش كار مديريتي در كشور ما كه از هيچ استانداردي تبعيت نمي كند، دلواپس اين مساله نباشيد!

به اعتبارآنها لطمه نمي خورد؟

ما در كشور دنیا سوم زندگي مي كنيم هنوز خيلي چيزها اينجا مطرح نيست!

از بين قاليباف و رييسي آيا هر دو در صحنه انتخابات مي مانند؟

به نظر من يكي از آنها خواهد ماند و با هم تقسيم كار توافقي خواهند كرد!!

مرز سياسي احمدي نژاد با جريان سياسي اصلاح طلب و اصولگرا چقدر فاصله دارد؟

احمدي نژاد مرزي ندارد. او دنبال احياي خودش و استفاده از وقت هاست.

آيا او داراي يك تبار فكري است؟

تبار فكري ندارد. تيم دارد.

كنشگري احمدي نژاد متعلق به خودش است يا نه؟

ايشان نمونه اي از مديريت به هم ريخته هست. او مدير نيست، ولي از قماش آدم هاي زرنگ اين جامعه است.

پوپوليست خوب بودن ضريبي از كياست و سياست نمي خواهد؟جامعه شناسي و روانشناسي قوي مي خواهد؟

احمدي نژاد در طول اين مدت عقل سياسي پيدا كرده هست. اين را نمي توان منكر شد، او دقيقا فهميده كه سمت و سوي اكثريت مردم به چه سمتي هست. وقتي تحليل مي شود بيشتر از ٣٠ تا ٣٥ درصد جامعه اصلاح طلب يا اصولگرايان را قبول دارند و بقيه جامعه خاكستري هستند، او كاملا با اين عنوان آشناست.

لاريجاني آیا مرز سياسي اش را به جريان روحاني نزديك كرده است؟

لاريجاني از مجلس دور قبل نشان داد كه خوب فكر مي كند و با دقت پيش مي رود. انتخابات ٩٤ هم بيشتر اين مساله را برايش رو كرد. ضمن اينكه اطلاعات كاملي به عنوان يك رييس قوه از شرايط كشور دارد. از شرايط، تحليل كامل دارد. همچنين جايگاهي مثل مركز پژوهش هاي مجلس در خدمتش هست. گرايش خود را به نوعي اصلاح كرده هست. اظهاراتش در مجلس نيز با دوره هاي قبل خيلي متفاوت شد.

در شرايطي كه بحران خلأ قدرت اتفاق بيفتد با توجه به مكانيزم و ساختار فعلي يعني نيروهاي مسلح، صداوسيما و خبرگان، احتمال تغيير ساختار هست؟

نه.

همين شكل مي ماند؟ افكار عمومي واكنش خواهد داشت؟

افكار عمومي در ايران فعلا شرکت يافته نيست و ساختارها اگر قرار است اصلاح شود بايد در وقت حاضر انجام شود.

اميد به اصلاحات در دل آقاي مهندس صفايي فراهاني چقدر است؟

اصلاحات در جامعه اي مثل ما به رشد مردم وابسته هست. كشورهايي كه تغييرات بنيادي داشته اند كشورهايي بوده اند كه رهبران ارزش هم به اصلاحات اعتقاد داشته اند. ميجي در ژاپن، ماهاتير در مالزي و اوزال در تركيه كساني بودند كه به اصلاح و توسعه اعتقاد عميق داشتند.

رضا خان هم اين طور بود؟

نه. ايشان كارهاي بزرگي كرد ولي توسعه همه جانبه اصلا مورد نظرش نبود، ولي در كشورهاي فوق با سرعت زيادي اصلاحات اساسي اتفاق افتاد و ديدگاه هاي جامعه اصلاح شد. به عنوان نمونه مالزي، كشوري كه بيشتر از ٦٥ سال از عمرش نمي گذرد. ماهاتير شرايطي را به وجود آورد كه روزي كه خداحافظي مي كرد تا كنار برود هم مردم مالزي گريه مي كردند و هم مسوولان دولتي مالزي به معني واقعي گريه مي كردند. در طول دو دهه نهاد سازي كرد و نتيجه آن را مي بينيد. ١٢ سال بعد از او مالزي نه تنها عقب نرفته بلكه جلو هم آمده هست. اين نشان مي دهد كه نهادسازي ها جواب داده هست. همين اتفاق را در تركيه مي بينيد. تركيه عقب نرفت. البته به شرطي كه حزب عدالت و توسعه روند قبلي را تغيير نمي داد و مي گذاشت آن روند ادامه پيدا كند.

اگر رهبران و مديران جامعه كمك نكنند و فكر توسعه اي نداشته باشند و پايبند به اصول توسعه نباشند، فقط بيداري مردم است كه مي تواند به اصلاح ساختار جامعه كمك كند. الان فضاي مجازي خيلي قوي شده است هست. قديم مردم فقط از طريق رسانه هاي حكومتي خبر دريافت مي كردند. الان با ايجاد فضاي مجازي اين فضا شكسته شده است هست. منابع اطلاعاتي مردم گسترده شده است هست. آگاهي مردم خيلي بالاتر رفته هست، افشاي اطلاعات هم گسترده تر شده است هست. ميزان افشاي اطلاعات كامل تر شده است هست. مردم به روز تر و دانا تر هستند.

اين دانايي عملا به شرايطي تبديل مي شود كه يك شهروند هر ترفندي را نپذيرد و سعي مي كند شرايطش را تغيير دهد. حاكمان هم مجبور مي شوند چنين تحولاتي را بپذيرند. همين الان نمونه اش را در اروپاي شرقي مي بينيد. كشورهايي مثل چك، اسلواكي، مجارستان و لهستان چقدر در طول ٢٥ سال گذشته متحول شده است اند. بديهي است به عنوان نمونه بلاروس هم به طور استثنا باقي مانده هست. سرعت اوج رفتن اطلاعات عامه مردم و مطالبه آنها از مسوولان در اصلاح ساختار بسيار موثر است.

اخبار سیاسی – اعتماد

واژه های کلیدی: ايران | سياسي | انتخابات | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | انتخابات مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs