کشور – روستا بوشهر موزیک سراسری برنامه

کشور – روستا: بوشهر موزیک سراسری برنامه برنامه های رادیویی جدول پخش اردیبهشت ماه

گت بلاگز اخبار اجتماعی باز هم مسکن مهر «ترک» برداشت

زلزله‌ای ٥,٢ ریشتری در ملارد کرج، یک‌چهارم جمعیت کشور عزیزمان ایران را بی‌خواب و آرام کرد؛ زلزله‌ای که به‌عنوان زمین‌لرزه تهران، سال‌هاست که از سوی کارشناسان و

باز هم مسکن مهر «ترک» برداشت

باز هم مسکن مهر «ترک» برداشت

عبارات مهم : اسلام

زلزله ای ٥,٢ ریشتری در ملارد کرج، یک چهارم جمعیت کشور عزیزمان ایران را بی خواب و آرام کرد؛ زلزله ای که به عنوان زمین لرزه تهران، سال هاست که از سوی کارشناسان و مسئولان در قالب بحران ملی مطرح می شود و تهرانی ها از آن جان سالم به در بردند. ولی اینکه این زلزله چگونه رخ داده و ادامه دار خواهد بود یا نه، محور این گزارش نیست. در اینجا قرار است نگاهی به مسکن های مهر متأثر از این زمین لرزه نه چندان سنگین داشته باشیم.

به گزارش شرق؛ بنا بر گزارش شرکت زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده، به چگونگی عملکرد این زلزله اشاره شده است هست، ولی در داده های فرعی تصاویری از چند مسکن مهر در ماهدشت و مهرشهر کرج منتشر می شود که ترک های قابل توجهی روی دیواره ها را نشان می دهد. به گفته کارشناسان، این ترک ها روی ساختمان های مسکن مهر، حتی اگر سازه مسکن مهر روی گسله ماهدشت-جنوب کرج بنا شده است باشد هم، تا این اندازه و با این وسعت، قابل دفاع نیست. متأسفانه البته این رخداد را تنها در نزدیکی محدوده کانون زمین لرزه ملارد شاهد نبودیم و مسکن مهر آبشناسان رباط کریم نیز، با ترک های گسترده ای که برداشته، ساکنان خود را دلواپس کرده هست. این در حالی است که این زمین لرزه آن قدر بزرگ نبوده تا چنین تخریب ها و ترک هایی را بتوان به واسطه شتاب و بزرگی آن، توجیه کرد.

باز هم مسکن مهر «ترک» برداشت

ترک های غیرقابل قبول

مرتضی بسطامی، دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله که به طور تخصصی بر مسکن مهر پژوهش هایی را انجام می دهد، در این باره می گوید: واقعیت آن است که داده ها کافی نیست و نمی توان به طور دقیق دراین باره اظهارنظر کرد، ولی حداکثر شتابی که جهت زلزله ملارد ثبت شده است ٠,١٩G (شتاب ثقل زمین) بوده هست، درحالی که شتابی که در آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد ٢٨٠٠ساختمان جهت طراحی ساختمان در محدوده استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در نظر گرفته می شود، چیزی حدود ٠.٣٥G هست. بنابراین نباید انتظار چنین ترک هایی را در ساختمان داشته باشیم و این اتفاق، اصلا قابل قبول نیست.

بسطامی در ادامه به بررسی مسکن های مهری که در زمین لرزه های اخیر دچار آسیب شده است اند، نگاهی کرده و می افزاید: مسکن مهر ورزقان، شهرک گلستان بجنورد، مورموری ایلام و سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب همگی دچار آسیب جدی شدند. از همه بدتر، شتاب زمین لرزه اسلام آباد غرب چیزی حدود ٠,١٢G بود، یعنی کمتر از این میزان، ولی شاهد بودیم آنجا حتی ستون های بلوک های مسکن مهر هم فروریخت و اوضاع خطرناکی ایجاد کرد.

زلزله‌ای ٥,٢ ریشتری در ملارد کرج، یک‌چهارم جمعیت کشور عزیزمان ایران را بی‌خواب و آرام کرد؛ زلزله‌ای که به‌عنوان زمین‌لرزه تهران، سال‌هاست که از سوی کارشناسان و

مسکن مهر نمره قبولی نخواهد گرفت

به گفته او، مصالح مسکن مهر در دیواره ها بسیار بی کیفیت بوده و همین امر اجزای غیرسازه ای این سازه ها را آسیب پذیر کرده هست. با توجه به اینکه دیواره ها عمدتا با اسکلت ارتباط چندانی نداشته و اتصال مورد نیاز را ندارند، با کوچک ترین زلزله ای یا ترک برداشته و می شکنند یا اینکه به بیرون پرت می شوند. این امر نشان می دهد طبیعتا ضوابط آیین نامه ٢٨٠٠ در اینجا رعایت نشده هست. این درحالی است که در زلزله سرپل ذهاب که زلزله ای بسیار نیرومند تر بود، در همان جایی که مسکن مهر آسیب جدی دیده بود، مدارس فقط چند ترک کوچک برداشته بود. بنابراین اگر بخواهید سازه مدرسه و مسکن مهر را مقایسه کنید، مسکن مهر اصلا نمره قبولی در این زلزله ها نگرفته و نخواهد گرفت.

بسطامی می گوید: ممکن است مسکن مهر در بعضی سازه ها خوب عمل کرده باشد، ولی متأسفانه در چند زلزله اخیر به خاص زمین لرزه ورزقان در سال ٩١، زمین لرزه های شمال بجنورد، مورموری ایلام و سرپل ذهاب-اسلام آباد غرب در سال جاری، گواه بر آن بود که مسکن مهر از نظر ایمنی سازه قابل اعتمادی نیست.

باز هم مسکن مهر «ترک» برداشت

او ادامه می دهد: مسئله ما با مسکن مهر، دو مورد هست؛ نخست کیفیت کلی سازه است که به عنوان نمونه، مسکن مهر سرپل ذهاب در حد فاجعه بود. دیگری در اجزای غیرسازه ای مانند دیواره ها که در هر چهار زلزله عملکرد قابل قبولی نداشتند.

ضعف بنیادین مسکن مهر

این پژوهشگر تأکید می کند: این اوضاع به ما دیکته می کند مسکن مهر، یک ضعف بنیادین دارد که در طول چهار زلزله این ثابت شده است هست. بعد کسی نمی تواند این را انکار یا توجیه کند. در سال ٩٦، سه زلزله داشتیم که در هر سه مسکن مهر آسیب دیده هست، ولی دیگر سازه ها آسیب ندیده اند. این نشان می دهد که مسکن مهر یک ضعف ذاتی و بنیادین دارد. اگر مسکن مهر ورزقان و مورموری ایلام را هم به آن اضافه کنیم، جای تردید در ضعف مسکن مهر باقی نمی ماند.

زلزله‌ای ٥,٢ ریشتری در ملارد کرج، یک‌چهارم جمعیت کشور عزیزمان ایران را بی‌خواب و آرام کرد؛ زلزله‌ای که به‌عنوان زمین‌لرزه تهران، سال‌هاست که از سوی کارشناسان و

او همچنین با ابراز نگرانی می افزاید: در هر سه مسکن مهر اسلام آباد غرب، سرپل ذهاب و شهرک گلستان بجنورد، سازه آسیب دیده و این مسئله دلواپس کننده ای هست. اینجا راجع به دیوار و اجزای غیرسازه ای حرف نمی زنیم.

این پژوهشگر راجع به اینکه چگونه باید به این سازه ها پیگیری کرد، می افزاید: درمورد احیای این سازه ها باید آزمون های مختلفی انجام شود که طبق آنها بتوانیم صحبت کنیم که آیا می توان سازه را با مقاوم سازی، احیا کرد یا باید کلا ساختمان را تخریب کرد. بنابراین نمی توان در این زمینه به صورت دقیق اظهارنظر کرد. هم اکنون این آزمون ها در اسلام آباد غرب و سرپل ذهاب روی بلوک هایی که آسیب ندیده یا خیلی جزئی آسیب دیده هست، انجام می شود. بنابراین باید دید مسکن مهر با مقاوم سازی مشکلش حل می شود یا نه سازه خوبی است و می تواند مقاومت کند.

باز هم مسکن مهر «ترک» برداشت

بیمارستان های مخروبه

دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ولی نقد جدی تری را مطرح می کند. به گفته بسطامی، عملکرد بیمارستان ها در این زمین لرزه ها از مسکن مهر هم بدتر بود. در زلزله ورزقان، سه بیمارستان آسیب دید، در سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب دو بیمارستان آسیب جدی دید و این همه نشان می دهد نمره مسکن مهر از بیمارستان بالاتر است.

او با بیان اینکه بیمارستان، سازه ای بااهمیت بسیار زیاد هست، ادامه می دهد: در بیمارستان متری پنج میلیون تومان خرج می شود، ولی مسکن مهر متری نهایتا ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار تومان ساخته شده است هست. بنابراین پول بنز داده اید، ولی این سازه در بزرگراه مثل پژو٤٠٥ عمل کرده هست. این در حالی است که مجری ساخت آن وزارت راه وشهرسازی هست. وزارتخانه تخصصی این امر خودش مجری ساختمان های دولتی هست، ولی عملکردش در سرپل ذهاب بدتر از مسکن مهر بوده است.

برای پایتخت کشور عزیزمان ایران فقط دعا کنید

این پژوهشگر در آخر می گوید: وضع مان بدتر از آن است که فکر می کنیم. جهت پایتخت کشور عزیزمان ایران باید فقط دعا کرد، با این حرف ها چیزی درست نمی شود.

واژه های کلیدی: اسلام | زلزله | ساختمان | بیمارستان | بیمارستان | اسلام آباد | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs